50. Поисках от живота

```

В света на желанията

аз поисках твърде много от живота,

от моя беден живот.

В света на стремежа

аз поисках твърде много от живота,

от моя богат живот.

В света на осъзнаването

аз не поисках нищо от живота,

от моя удовлетворен живот.

```

From:Шри Чинмой,Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/prs