Смърт, мога ли да вляза?

```

Смърт, мога ли да вляза?

“Не, определено не!

Ти си безсрамен лъжец,

ти си безполезен страхливец,

невъзможно същество!

Стотици пъти

си ме молил

да ти разреша

да влезеш в безжизнената ми Зала

и съм ти давала

незабавното си позволение.

Въпреки това ти покани страха

да улови сърцето ти.

Никаква възможност повече

няма да ти бъде давана.

С теб няма да споделям

моето удоволствие-нектар

и моята тишина-съкровище,

никога! ```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd