Смърт, моля те, просветли ме

```

Смърт, моля те, просветли ме.

Някои хора биват убити,

докато защитават собствената си страна,

когато дойдат при теб,

какво правиш с тях?

“Когато те дойдат при мен,

аз ги благославям ли благославям.

Прегръщам ги ли прегръщам,

докато се уморят от прегръдката ми.”

А как стоят нещата с онези,

които биват убити,

докато нападат друга страна

и убиват народа й?

Въпросът ми е

какво правиш с онези нападатели?

“Нападатели?

Мразя ги,

буквално ги мразя!

Мразя ги също толкова,

колкото мразя Сатаната.

А когато те дойдат при мен,

всичките ги превръщам

в огромна футболна топка

и ги ритам ли ритам

с пълната сила на моите Крака-Гръмотевици,

докато напълно се изтощя!”

```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd