Смърт, много съм любопитен

```

Смърт, много ми е любопитно да узная

нещо от теб.

“Просто ме попитай

и отговорът ми ще бъде незабавен.”

Смърт, когато един желаещ човек умре,

какво правиш с него?

Когато един стремящ се човек умре,

какво правиш с него?

Когато един осъзнат човек

напусне тялото,

какво правиш с него?

“Когато един желаещ човек умре,

незабавно му давам

да чете книгата на разочарованието.

Когато един стремящ се човек умре,

незабавно му давам

да чете книгата на решителността.

Когато един осъзнат човек

напусне тялото,

незабавно му давам

да издигне Хвърчилото на Освобождението.” ```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd