Разрушение и разпадане, пристан и рай

```

Смърт, ти разрушение

и

разпадане ли си?

“Да, аз съм.”

Смърт, ти пристан

и

Рай ли си?

“Да, аз съм.”

Смърт, как?

“Поклоннико, лесно,

аз просто разрушавам и разпадам

исканията на човешкото тяло

и

утешавам и обезсмъртявам

сълзите на божествената душа.” ```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd