Кога се страхуват от теб?

```

Кога

се страхува смъртта от теб?

Когато се усмихваш.

Защо?

Защото братското в смъртта

се нуждае от усмивката ти.

Кога

се страхува животът от теб?

Когато се отчаеш.

Защо?

Защото майчинското в живота

мрази отчаянието ти.

Кога

се страхува истината от теб?

Когато се откажеш.

Защо?

Защото бащинското в истината

иска ти да опитваш

отново и отново.

Никога не се отказвай.

Никога!

```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd