Какво да сторя?

```

Тялото ми е мъртво.

Виталът ми е мъртъв.

Умът ми е мъртъв.

Сърцето ми е мъртво.

Душата ми е много болна.

Моят Господ също

не се чувства добре.

Какво да сторя?

Уви!

Какво мога да сторя?

Уви!

Кой може да ме спаси?

Уви, уви, уви!

```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd