Смъртта е краят, смъртта е началото.

```

За обичащия удоволствието

смъртта е краят.

За обичащия радостта

смъртта е началото.

За обичащия удоволствието

смъртта е краят

на неговия живот на желанията.

За обичащия радостта

смъртта е началото

на неговото изследване на стремежа.

```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd