Противоречие на термините

```

Смъртта и успеха

са противоречащи си термини

като умен глупак.

Смъртта и напредъкът

са противоречащи си термини

като божествен лъжец.

```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd