Смърт, защо не си естествена?

```

Смърт, защо не си естествена?

“Поклоннико, кой ти каза това?

Просто живей в душата си

и ще видиш,

че никой не е толкова естествен

като мен.”

Смърт, защо не си полезна?

“Поклоннико, кой ти каза това?

Просто живей в сърцето си

и дълбоко ще оцениш

изключителната ми полезност.

Смърт, защо не си всеобхватна?

“Поклоннико, кой ти каза това?

Просто живей в ума си

и ще научиш,

че моята всеобхватност изненадващо надхвърля

останалото Божие творение събрано заедно.” ```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd