Смърт, къде са братята ми?

```

Смърт, къде са

божествените ми братя,

Шри Кришна и Христос?

Знаеш ли нещо

за тях?

Радваха ли се на приятелството ти?

Радваше ли се на приятелството им?

“Мразя божествените ти братя.

Те не казаха и дума

в моя защита

на земята.

Те говореха само за Вечния Живот,

моя вечен враг.

Но голямото ми сърце им прости -

незабавно им показах

пътя към най-висшите Небеса.

Трябва да кажа, че

благодарността не напълно

напусна божествените ти братя.

Гордостта на Изтока

и гордостта на Запада -

и двамата ме украсиха с гирлянд,

преди да ме напуснат

заради своя Отец.

Ненужно е да казвам,

че техният Отец и моят Отец

са вечно едно

и върховно неразделни.”

```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd