Смърт, обичам те.

```

Смърт, обичам те.

“Поклоннико, защо?

Смърт, обичам те,

защото тялото ти е спокойно.

“Поклоннико, обичам те.”

Смърт, защо?

“Поклоннико, обичам те,

защото сърцето ти е душевно.” ```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd