Какво правя със смъртта

```

Философът в мен

пренебрегва смъртта.

Певецът в мен

възпява смъртта.

Поетът в мен

обезсмъртява смъртта.

Йогинът в мен

заповядва на смъртта. ```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd