Смърт, защо живееш?

```

Смърт, защо живееш?

“Живея, защото

човешкият ти живот се нуждае от божествена почивка,

човешкият ти живот заслужава върховна почивка,

след като си се сражавал

на бойното поле на живота.”

Смърт, кога ще умреш?

“Ще умра

в мига,

в който ограничението и невежеството

забравят живота ти

и живота на Земята.” ```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd