Смърт, кажи ми нещо, моля те.

```

Смърт, кажи ми

нещо за себе си, моля те.

“Ще ти кажа

най-важното нещо

за себе си:

обичам Бог, защото Той е върховно велик.

Обичам човека, защото той е безнадеждно безпомощен.”

```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd