Смърт, на колко години си?

```

Смърт, на колко години си?

“Аз съм на толкова години, на колкото е твоят приятел, Животът.”

Смърт, за съжаление

не зная възрастта на приятеля си.

“Глупако, не знаеш ли,

че твоят приятел е на толкова, на колкото е

неговата земна надежда?”

Смърт, какво е земната надежда?

“Земната надежда е човешкото бъдещо око,

бъдещо сърце,

бъдеща роля,

бъдеща цел.”

```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd