Смърт, кажи ми защо?

```

Смърт, кажи ми, моля те,

защо някои хора те обичат,

а някои хора те мразят.

Защо?

“Моите любими ме обичат,

защото изобщо не мисля за тях.

Моите омразници ме мразят,

защото мисля за тях,

когато часът им настъпи.”

```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd