Смърт, имаш ли свой Бог?

```

Смърт, имаш ли свой Бог като мен?

“Да, имам.”

Може би имаме същия Бог.

“Да, имаме същия Бог.

Но за разлика от мен

ти имаш двама Богове.”

Не, никога!

Имам само един Бог

и се моля само на един Бог.

“Лъжецо!

Когато дивото разочарование

те прегърне

и неизказания позор

танцува около теб,

на кого се молиш?

На мен, дете мое, на мен.

Молиш ми се:

“О, смърт, о, щедра Смърт,

ела и ме прегърни.

Нуждая се от незабавното ти присъствие.”

Трябва да знаеш, че

на когото се молиш,

той е твоят Бог,

твоят истински Бог.

Затова понякога

аз ставам твой Бог,

твой единствен Бог.”

О, смърт, глупавото ми любопитство

дълбоко се възхищава твоята Мъдрост-Действителност. ```

From:Шри Чинмой,Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sd