Въпрос: Можете ли да обясните психичната емоция?

Шри Чинмой: Психичното същество може да съществува само в човешките същества. Душата е във всичко – вътре в тази стена, в масата, навсякъде можете да видите присъствието на душата. Но не можете да видите психичното същество тук в парче дърво или в едно животно. Само когато човек се появи на бял свят, ще зърнете искрата на психичното същество. Това психично същество е безсмъртното дете в нас. То е представител на нашата вътрешна душа. То притежава безкрайни възможности да ни води към най-висшето, към най-чистото, към Вечността. Психичното същество живее вътре в нашето сърце. То е изцяло чистота, изцяло светлина и изцяло наслада. Първо зърваме това психично същество и постепенно навлизаме в областта на психичното същество. После играем с него, говорим, общуваме и правим всички неща, които можем да вършим с нашите човешки, земни деца. В мига, в който видим психичното същество вътре в себе си, ние чувстваме, че наистина сме деца на Бог. Когато видим единството си с психичното същество, чувстваме, че то е наше. Това ни кара да усещаме, че сме не само съвършени деца на Бог, но и че в нас е семето, което накрая ще израсне в Бог. Това означава, че всеки без изключение един ден ще осъзнае Бог и ще се превърне в Бог. Това е посланието, което получаваме от психичното същество.

From:Шри Чинмой,Значението на усмивката, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sgm