16.

Осланянето на Бог

е

съвършеното плуване

на лодката на моя живот.


From:Шри Чинмой,Подскоците-успех, песните-напредък, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sjs