2.

Послушанието

е единствената лична карта

от която се нуждаем, за да

влезем в Дома-Сърце на Бог.


From:Шри Чинмой,Подскоците-успех, песните-напредък, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sjs