25.

```

Бог е

Божието Състрадание-обучение.

Аз съм

трепета-посветеност на моето сърце. ```

From:Шри Чинмой,Подскоците-успех, песните-напредък, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sjs