28.

```

Всяко човешко същество е

безпомощна жертва

на сянката на собственото си желание.

```

From:Шри Чинмой,Подскоците-успех, песните-напредък, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sjs