42.

```

Човешкият ни живот иска

за основа човешкото превъзходство.

ожественият ни живот се нуждае

от основата на Божият екстаз. ```

From:Шри Чинмой,Подскоците-успех, песните-напредък, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sjs