5.

```

Тишина,

нека да те докосна.

Ти си така вдъхновяваща.

```

From:Шри Чинмой,Подскоците-успех, песните-напредък, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sjs