50.

```

Търсещите с недостатъчно сила в сърцата си,

никога няма да успеят

да задоволят Бог

по Негов собствен Начин. ```

From:Шри Чинмой,Подскоците-успех, песните-напредък, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sjs