52.

```

Напредъкът в живота

винаги зависи от

възприемчивостта на сърцето.

```

From:Шри Чинмой,Подскоците-успех, песните-напредък, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sjs