58.

```

Завистта умира

само когато

извиеш опашката

на завистта. ```

From:Шри Чинмой,Подскоците-успех, песните-напредък, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sjs