8.

```

Божията Гордост в мен

означава

моята действаща вяра.

```

From:Шри Чинмой,Подскоците-успех, песните-напредък, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sjs