9.

```

Аз изобщо не съм любопитен

да разбера какво Бог чувства

вътре в моето сърце.

Но аз съм всецяло любопитен

да узная какво Бог мисли

за моя ум.

```

From:Шри Чинмой,Подскоците-успех, песните-напредък, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sjs