10.

О, вечерно слънце, твоето безкрайно търпение пробужда спящия мир в сърцето ми.

From:Шри Чинмой,Слънце, луна, звезди, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sms