45.

Вечерната звезда ми казва да мисля само за бъдещето.

From:Шри Чинмой,Слънце, луна, звезди, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sms