24.

```

Науката цени разделението.

Затова

тя има съперници на разделението.

Природата обича единството.

Затова

тя има пълнотата на единството. ```

From:Шри Чинмой,Наука и природа, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sn