4.

```

Науката казва на Природата:

„Не се нуждая от теб.“

Природата казва на Науката:

„Но аз те обичам.“ ```

From:Шри Чинмой,Наука и природа, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sn