43.

```

Науката е

парадът на егото на ума.

Природата е

разкриването на Бог на сърцето. ```

From:Шри Чинмой,Наука и природа, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sn