6.

```

Човешкият ум

получава помощ от Науката,

за да успее.

Божественото сърце

получава помощ от Природата,

за да продължи. ```

From:Шри Чинмой,Наука и природа, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/sn