Въпрос: Как да придобием духовна интензивност?

Шри Чинмой: Това, което поддържа живота ви тук на земята, е вашият дъх. Всеки път, когато вдишвате, вие усещате необходимостта от дишането. Задържите ли дъха си за десет секунди, ви се струва, че ще умрете, а щом вдишате отново, чувствате в дъха си огромна вътрешна и външна интензивност. Когато вдишвате, старайте се да си внушите, че този дъх съществува единствено защото в него са Животът, Светлината и Реалността на Всевишния. Ако можете да чувствате присъствието на Светлината и Любовта на Всевишния във всеки жив дъх, ако можете да усещате, че Всевишният въплъщава вашия жив дъх, то любовта ви към Всевишния неизбежно ще нарасне. Трябва да чувствате, че Всевишният е Източникът на вашия жив дъх, и винаги да се опитвате да стигнете до Източника. Ако можете постоянно да се стремите към това, ще усетите как интензивността излиза начело в живота ви на стремеж. Трябва винаги да плачете за свободен достъп до Източника. Когато сме съзнателни за Източника и живеем в Източника, ние ставаме съвършени инструменти на Всевишния.

From:Шри Чинмой,Духовна сила, окултна сила и сила на волята, Шри Чинмой Център, 1976
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/spo_1