Въпрос: Как се постига предаването?

Шри Чинмой: Помнете, че има два вида предаване – човешко и божествено. Единият вид, който вие познавате, е предаването на слугата на неговия господар. Слугата е в краката на господаря си. Той няма свое собствено съществуване. Трябва да изпълни мигновено това, което господарят заповяда, в противен случай ще бъде наказан. Господарят обикновено е груб, жесток и безмилостен. Но в другия вид предаване, в духовното, вие предавате нисшето си същество на вашето висше същество. Може да си представите, че краката са нисшето ви същество, а сърцето ви – висшето. Знаете, че краката ви принадлежат и че сърцето също ви принадлежи. Може да критикувате краката си и да кажете: „Краката ми нямат мъдростта, която има сърцето ми“. Но ако поставите краката си вътре в сърцето – ако поставите най-нисшето в най-висшето – тогава най-нисшето става едно с най-висшето и получава всички божествени качества на най-висшето в безкрайни размери.

From:Шри Чинмой,Търсещият от двадесети век, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/tcs