23.

ИСТИНСКИЯТ ученик

знае, че Учителят му

няма своя собствена воля.

Божията Воля

е волята на неговия Учител.


From:Шри Чинмой,Истинският ученик, Шри Чинмой Център, 1998
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/td