3.

ИСТИНСКИЯТ ученик

се усмихва,

когато се усмихва окото на неговия Учител.


From:Шри Чинмой,Истинският ученик, Шри Чинмой Център, 1998
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/td