14.

Самият Бог разцъфва на дървото на живота бавно, неотклонно и божествено.

From:Шри Чинмой,Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/tl