2.

Дървото на живота е разцветът на звука.

From:Шри Чинмой,Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/tl