35.

Дървото на живота има неизчерпаеми цветове на красота на всеотдайност.

From:Шри Чинмой,Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/tl