43.

Дървото на живота расте надълбоко в нашето сърце на единство-пълнота.

From:Шри Чинмой,Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/tl