53.

Дървото на живота ни показва, че въпреки че има много пътища, има само една Цел.

From:Шри Чинмой,Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/tl