62.

Всяка сутрин дървото на живота благославя медитативния ми облик с нежен дъжд от цветове на любов-посветеност-предаване.

From:Шри Чинмой,Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/tl