12. Безсебичност

```

Безсебичност е:

аз съм от Бог,

аз съм за Бог,

Него да удовлетворя,

на него да служа

по Негов собствен Начин

всеки един миг –

това е безсебичността на моето сърце.

Безсебичност е

даващо се сърце,

даващ се живот.

Това, което наричаме безсебичност днес,

става осъзнаване на Бог утре

и

ден по-късно същото това

става единство с Бог във Вечността. ```

From:Шри Чинмой,Обединение и единство, Шри Чинмой Център, 1976
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/uo