18. Благодарност

```

Благодарността на земята

и

пълнотата на Небето

са едно и неразделно цяло.

Благодарността на човешкото сърце

и

пълнотата на Божествената душа

са едно и неразделно цяло. ```

From:Шри Чинмой,Обединение и единство, Шри Чинмой Център, 1976
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/uo