27. Дисциплина

```

Ако дисциплинираш живота си,

Бог не само ще играе с теб,

но също така ще те научи как да играеш

най-душевно и най-задоволително

по начина, по който Той Самият играе

в Своята космична Игра. ```

From:Шри Чинмой,Обединение и единство, Шри Чинмой Център, 1976
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/uo