29. Чистота

```

Чистотата

е човешката съзнателна и постоянна

сигурност

в неговия живот на плач-стремеж

и

в неговия живот на усмивка-удовлетворение. ```

From:Шри Чинмой,Обединение и единство, Шри Чинмой Център, 1976
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/uo